Giải pháp chấm công

Đây là thiết bị nhận các thông tin của nhân viên bằng hệ thống nhận dạng vân tay, hệ thống vân tay của nhân viên được chụp và lưu ở trong đầu đọc, khi nhân viên vào ra phải phải đặt vân tay lên đầu đọc và đầu đọc sẽ nhận dạng vân tay đó rồi so sách trong hệ thống dữ liệu, nếu có trong dữ liệu là hợp lệ, nếu không có đầu đọc sẽ yêu cầu kiểm tra lại.

Giải pháp chấm công

1. Sự cần thiết

Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh và mạnh đã dẫn đến nguồn nhân lực không theo kịp nhu cầu của các doanh nghiệp. Đặc biệt các doanh nghiệp đang hướng tới sự chuyên nghiệp trong quản lý nhân sự, quản lý thời gian làm việc của nhân viên để từ đó đưa ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp và công bằng cho tất cả nhân viên trong công ty. Để thực hiện được mục tiêu đó thì một hệ thống chấm công tự động là rất cần thiết cho các doanh nghiệp.

2. Lợi ích

Tiết kiệm chi phí quản lý cho doanh nghiệp.
Quản lý thời gian làm việc của cán bộ công ty dễ dàng và nhanh chóng.
An toàn, hiệu quả, chính xác, khách quan, công bằng.
Nâng cao ý thức người lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động.

3. Mô tả nguyên lý Hệ thống

3.1. Thẻ nhân viên:

Thẻ chấm công có thể được lựa chọn các loại thẻ sau:

Thẻ mã vạch
Thẻ từ
Thẻ proximity ( thẻ không tiếp xúc)

Hiện nay, hệ thống chấm công sử dụng thẻ Proximity đang là ưu việt nhất và được sử dụng nhiều nhất trong các doanh nghiệp.

3.2. Đầu đọc

3.12. Đầu đọc thẻ không tiếp xúc

Đầu đọc thẻ là bộ phận nhận thông tin từ thẻ và truyền về phần mềm xử lý. Đầu đọc thường được lắp đặt ở những nơi thuận tiện cho người quẹt thẻ (cổng bảo vệ, cửa ra vào…).

Các loại đầu đọc thẻ:

Đầu đọc thẻ HTA 820
Đầu đọc thẻ HTA 830
Đầu đọc thẻ HTA 850

3.22. Đầu đọc vân tay.

Đây là thiết bị nhận các thông tin của nhân viên bằng hệ thống nhận dạng vân tay, hệ thống vân tay của nhân viên được chụp và lưu ở trong đầu đọc, khi nhân viên vào ra phải phải đặt vân tay lên đầu đọc và đầu đọc sẽ nhận dạng vân tay đó rồi so sách trong hệ thống dữ liệu, nếu có trong dữ liệu là hợp lệ, nếu không có đầu đọc sẽ yêu cầu kiểm tra lại.

Các loại đầu đọc vân tay:

Đầu đọc vân tay BioSH-3000T
Đầu đọc vân tay BioSH-4000T
Đầu đọc vân tay BioSH-X628
Đầu đọc vân tay BioSH-TA5
Đầu đọc vân tay BioSH-TA2

4. Converter truyền tải dữ liệu

Converter là bộ chuyển đổi tín hiều từ chuẩn RS232 sang RS 485 và ngược lại. Trong hệ thống khi khoảng cách từ đầu đọc thẻ đến máy tính dài trên 15 m hoặc trong hệ thống có nhiều đầu đọc thì phải dùng hệ thống này.

5. Phần mềm chấm công.

Các thông tin quẹt thẻ được truyền vào phần mềm chấm công, ở đây hệ thống sẽ xử lý các thông tin theo yêu cầu của người sử dụng ngay từ đầu và đưa ra các kết quả theo yêu cầu của người sử dụng như các báo cáo, các tiện ích….

Các chức năng chính của phần mềm:

Quản lý quyền sử dụn
Quản lý các thông tin nhân sự
Quản lý ca làm việc của công ty
Quản lý thời gian làm việc của nhân viên
Quản lý thời gian ra ngoài, nghỉ phép của nhân viên

 

Các báo các

Báo cáo số lượng nhân viên đi làm trong ngày
Báo cáo thời gian vào ra chi tiết của từng nhân viên
Báo cáo thời gian đi muộn về sơm của nhân viên
Báo cáo ngày nghĩ phép của nhân viên
Báo cáo tổng hợp tháng
Các báo cáo khác

Các tiện ích

Thông báo sinh nhật của nhân viên trong công ty