Tag: Máy chấm công vân tay thẻ từ Suprema BioEntry Plus

Máy chấm công vân tay thẻ từ Suprema BioEntry Plus BEPL-OC