Tag: Thiết bị kiểm soát cửa ra vào dùng vân tay

Thiết bị kiểm soát cửa ra vào dùng vân tay và thẻ độc lập KOBIO X7