Thiết bị chấm công Granding BioSH-Fsmart+ID

– Kích thước: 95x46x210mm

– Thời gian nhận diện: ≤ 01 giây

– Giao thức truyền: RS 232, 485 hoặc TCP/IP

– Bộ nhớ : Lưu được 50.000 giao dịch.

– Số người sử dụng: 1500 người

– Kết hợp với truy cập cửa

– Xuất xứ: Granding – Trung Quốc

– Giá chưa bao gồm 10% VAT

Thiết bị chấm công Granding BioSH-Fsmart+ID