Tư vấn Hệ thống BIS – office

Hệ thống BIS – Building Integration System là hệ thống quản lý tòa nhà thông minh, ứng dụng cho nhiều cấp độ. Hệ thống đã được ứng dụng thành công ở nhiều nơi.

Tư vấn Hệ thống BIS – office

Hệ thống BIS đầy đủ gồm có:

1. Hệ thống thông tin liên lạc – Communication
2. Hệ thống báo trộm – báo động – Instrusion Alarm
3. Hệ thống báo cháy – Fire Alarm
4. Hệ thống kiểm soát ra vào – Access Control
5. Hệ thống camera quan sát – CCTV
6. Hệ thống trung tâm – Central system