Tư vấn Hệ thống BIS – xưởng sản xuất

Hệ thống BIS – Building Integration System có thể áp dụng cho các xưởng sản xuất, đem lại khả năng quản lý cao nhất cho chủ đầu tư.

1. Hệ thống kiểm soát ra vào – Access Control
2. Hệ thống báo cháy – Fire Alarm
3. Hệ thống báo trộm – báo động – Instrusion Alarm
4. Hệ thống camera quan sát – CCTV
5. Hệ thống thông tin liên lạc – Communication
6. Hệ thống trung tâm – Central system

Tư vấn Hệ thống BIS – xưởng sản xuất