Tư vấn về máy vân tay

Điều này xuất phát từ thực tế là thời gian dùng để chấm công luôn bị hạn chế, cụ thể là trong khoảng 15ph trước giờ làm việc chính thức. Trong vòng 15- phút đó, nếu chấm công bằng vân tay, thì 1 máy có thể chấm được 150 người (tốc độ 6s/người), trong khi chấm công bằng thẻ thì sẽ được 450 người (tốc độ chấm công 2s/người). Tốc độ chấm công trên đây là số liệu ghi nhận từ thực tế.

Tư vấn về máy vân tay

Dung lượng bộ nhớ và mật độ sử dụng:

Thông thường trên thị trường, các nhà cung cấp đều quảng cáo rằng dung lượng của sản phẩm là vào 1500 người dành cho máy vân tay và 30.000 người dành cho máy thẻ. Tuy nhiên, người sử dụng không nên hiểu đó là mật độ người sử dụng, để tránh sự thất vọng lớn bất ngờ sau khi sử dụng.

Trong thực tế, mật độ sử dụng thấp hơn nhiều, cụ thể là 150 người/máy đối với máy vân tay và 450 người/máy đối với máy thể cảm ứng.

Điều này xuất phát từ thực tế là thời gian dùng để chấm công luôn bị hạn chế, cụ thể là trong khoảng 15ph trước giờ làm việc chính thức. Trong vòng 15- phút đó, nếu chấm công bằng vân tay, thì 1 máy có thể chấm được 150 người (tốc độ 6s/người), trong khi chấm công bằng thẻ thì sẽ được 450 người (tốc độ chấm công 2s/người). Tốc độ chấm công trên đây là số liệu ghi nhận từ thực tế.

So sánh giữa 2 giải pháp Vân tay và thẻ cảm ứng

Chấm công bằng vân tay Chấm công bằng thẻ cảm ứng

Mật độ sử dụng Trung bình 150 người / máy 450 người / máy

Ưu điểm Không thể chấm công dùm

Tiết kiệm chi phí (không phải tốn tiền mua thẻ) Thời gian chấm công nhanh, tính ổn định cao, ít phụ thuộc vào môi trường và người sử dụng

Khuyết điểm Tính ổn định tùy thuộc vào người sử dụng

Thời gian chấm công lâu hơn dùng thẻ

Chi phí bảo hành cao Nhân viên có thể dùng thẻ để chấm công dùm